Söderringen är ju inte bara ett folkdanslag utan en förening med ovanligt stor bredd.
För att driva alla verksamheter har vi ett antal kommittéer som tar hand om det praktiska.

Dans och Musik – leder våra onsdagsträningar.
Dans och Musikkommittén består av tre dansledare som ansvarar för övningskvällarna på onsdagar kl. 19.00 – 21.30 i Hägerstensåsens Medborgarhus nära T-station Hägerstensåsen.
Kommittén ansvarar även för program och extraträningar i samband med uppvisningar. Vi försöker att årligen delta i dansfestivaler inom och utom landet samt ha gästande dansgrupper hos oss.
Kontaktperson: Peter Krywult 08 36 67 95, dom @ soderringen.se

Dräkt och Slöjd – lär oss sy och hantverka.
Dräkt och Slöjdkommittén handhar föreningens inköpta dräkter, bevakar kursutbudet och initierar medlemmarna att delta i olika dräkt- och slöjdkurser. Kommittémedlemmarna lär sig ständigt mer om olika hantverk för att kunna förmedla det vidare. Efter bästa förmåga hjälper vi medlemmarna med råd i olika dräktfrågor.
Kontaktperson: Ingalill Hallström  08 86 56 36,  073 656 00 67
dos @ soderringen.se

Kurs och Utbildning – ordnar med kurser och utbildning.
Kurs- och utbildnings-kommittén ser till att vi kan erbjuda nya, roliga och intressanta kurser varje termin.
Våra kurser i gammaldans, folkdans och polskor har lärt många att dansa och några av dessa har också blivit medlemmar i föreningen.
Kontaktpersoner: kurs @ soderringen.se
Håkan Nyström  08 777 29 51
Hans Andersson  070 528 69 22
Ulla Forsell  073 627 10 90

Lek – gör alla glada både jul och midsommar.
Lekkommittén ordnar med alla våra lekledningar kring jul och midsommar. Däremellan tränas de övriga medlemmarna i konsten att leka.
Om din organisation eller förening planerar för lekar kring julgranen eller midsommarstången, kan vi i Söderringen hjälpa till med professionella musikanter och lekledare.
Om du behöver hjälp med någon lekledning, kontakta:
Elisabett Michanek  073 635 77 88, lek @ soderringen.se

Redaktion och PR – fixar papperstidningen SNYT, hemsidan mm.
SNYT (Söderringens NYa Tidning) är vår medlemstidning och utkommer med 9 nummer per år. Där får vi information om allt som händer i föreningen och lite till.
Redaktionskommittén förfogar över ca 110 mer eller mindre aktiva journalister – medlemmarna själva.
Att synas på nätet och anslagstavlor är viktigt för en förening — därför jobbar vi också med både hemsida och trycksaker.
Adress till SNYT:
SNYT, c/o Lars-Åke Callander, Ramsdalsvägen 12, 136 68  Vendelsö 
E-post: snyt @ soderringen.se
E-post till hemsidan: webmaster @ soderringen.se
Redaktion: Lars-Åke Callander

Rese – ordnar allt med våra utlandsbesök.
Kommittén består av tre personer och har hand om all korrespondens och kontakter med resebyråer, guider, organisationskommittéer, gästande danslag m. fl. det vill säga alla personer som kan vara aktuella i samband med resor till utlandet och besök hos oss.
De ansvarar för att all information vidarebefordras till  medlemmarna muntligt och skriftligt via personliga meddelanden och SNYT (vår medlemstidning) inför olika resor och besök inom föreningen.
Du kan skriva till resekommittén via e-post:
rese @ soderringen.se.
Kontaktperson: Kjerstin Lindström  08 583 561 66, kjerstin @ soderringen.se

Samkväm – ordnar våra många trevliga fester.
Naturligtvis träffas vi på många trevliga fester som arrangeras av vår samkvämskommitté.
E-post: samkvam @ soderringen.se
Några exempel: Höst– och vårsamkväm, Lucia, Valborg, Kursav­slutningar m m plus en del väldigt speciella fester.

Styrelsen – vänder inte bara papper …
Ordförande
Kjerstin Lindström, Svetsarvägen 3,  176 73  Järfälla
08 583 561 66, 070 344 84 34, kjerstin @  soderringen.se
Vice ordförande
Hans Andersson, Karlbergsvägen 53, 113 35 Stockholm
070 528 69 22, hans @ soderringen.se
Sekreterare
Sigrid Svedmyr, Föreningsvägen 17, 174 46 Sundbyberg
070 734 80 02, sigrid @ soderringen.se
Kassör
Göran Werner, Spettvägen 8, 175 43 Järfälla
08 580 331 24, goran @ soderringen.se
Ledamot Webb-redaktör
Lars-Åke Callander, Ramsdalsvägen 12, 136 68 Vendelsö
070 567 70 32, larsake @ soderringen.se
Ledamot
Elisabett Michanek, Långbrodalsvägen 137C, 125 57 Älvsjö
073 635 77 88, elisabett.michanek @ gmail.com
E-post till hela styrelsen      styrelsen @ soderringen.se

Aktivitet – utflykter, museiebesök mm.
Arrangerar museibesök, utflykter, bowling, tipspromenad vid valborgsfirandet m m.
Kontaktperson: Anders Wahlund 070 540 70 27, anders @ soderringen.se