Söderringen är ju inte bara ett folkdanslag utan en förening med ovanligt stor bredd.
För att driva alla verksamheter har vi ett antal kommittéer som tar hand om det praktiska.

Dans och Musik – leder våra onsdagsträningar
Dans och Musikkommittén består av fyra dansare: Ingalill Hallström, Hasse Andersson, Anita Gabrielsson och Per Larsson samt en spelman: Tony Johansson. Kommittén ansvarar för utlärningen av danser till vana dansare/medlemmar på onsdagskvällarna kl 19.00 – 21.15.

Kommittén ansvarar för kursverksamheten genom utlärning av danser till kursdeltagare/nybörjare.
Våra kurser i gammaldans inklusive någon polska och folkdans har lärt många danslystna att dansa och några har även blivit medlemmar i vår förening. Nybörjare dansar onsdagar kl 18.00 – 19.30.
All dans äger rum i Baldersalen i Hägerstensåsens Medborgarhus.
Kommittén ansvarar också för dansprogram och extraträningar i samband med uppvisningar, resor och dansfestivaler.

Kontaktpersoner:
Frågor inom Dans- och Musik: dom @ soderringen.se
Ingalill Hallström 073 656 00 67

Frågor om nybörjarkurser och anmälan om deltagande: kurs @ soderringen.se
Hasse Andersson 070 528 69 22
Ingalill Hallström 073 656 00 67                                       

Dräkt och Slöjd – lär oss sy och hantverka
Dräkt och Slöjdkommittén handhar föreningens inköpta dräkter, bevakar kursutbudet och initierar medlemmarna att delta i olika dräkt- och slöjdkurser. Kommittémedlemmarna lär sig ständigt mer om olika hantverk för att kunna förmedla det vidare. Efter bästa förmåga hjälper vi medlemmarna med råd i olika dräktfrågor.
Kontaktperson: Ingalill Hallström  073 656 00 67
dos @ soderringen.se

Lek – gör alla glada både jul och midsommar
Lekkommittén ordnar med alla våra lekledningar kring jul och midsommar. Däremellan tränas de övriga medlemmarna i konsten att leka.
Om din organisation eller förening planerar för lekar kring julgranen eller midsommarstången, kan vi i Söderringen hjälpa till med professionella musikanter och lekledare.
Om du behöver hjälp med någon lekledning, kontakta:
Birgitta Nordström 070 246 44 09, lek @ soderringen.se

Redaktion och PR – fixar papperstidningen SNYT, hemsidan mm
SNYT (Söderringens NYa Tidning) är vår medlemstidning och utkommer med 7 nummer per år. Där får vi information om allt som händer i föreningen och lite till.
Redaktionskommittén förfogar över ca 100 mer eller mindre aktiva journalister – medlemmarna själva.
Att synas på nätet och anslagstavlor är viktigt för en förening — därför jobbar vi också med både hemsida, Facebook och trycksaker.
Adress till SNYT:
SNYT, c/o Lars-Åke Callander, Ramsdalsvägen 12, 136 68  Vendelsö 
E-post: snyt @ soderringen.se
E-post till hemsidan: webmaster @ soderringen.se
Redaktion: Lars-Åke Callander och Lena Walkendorff

Samkväm – ordnar våra många trevliga fester
Naturligtvis träffas vi på många trevliga fester som arrangeras av vår samkvämskommitté.
E-post: samkvam @ soderringen.se
Några exempel: Höst– och vårsamkväm, Lucia, Valborg, Kursav­slutningar m m plus en del väldigt speciella fester.

Styrelsen – vänder inte bara papper 
Ordförande
Eva-Britt Wernborn, Kvarngatan 2, 118 47 Stockholm
073 841 12 52, evabritt @  soderringen.se
Vice ordförande
Hans Andersson, Karlbergsvägen 53, 113 35 Stockholm
070 528 69 22, hans @ soderringen.se
Sekreterare
Lena Olsén, Segeltorpsvägen 26B, 125 53 Älvsjö,
079 068 89 32, lenaolsen @ soderringen.se
Kassör
Göran Werner, Spettvägen 8, 175 43 Järfälla
070 584 19 74, goran @ soderringen.se
Ledamot Webb-redaktör
Lars-Åke Callander, Ramsdalsvägen 12, 136 68 Vendelsö
070 567 70 32, larsake @ soderringen.se
Ledamot
Birgitta Nordström, Statsrådsvägen 7, 128 38 Skarpnäck
070 246 44 09, binordstrom @ soderringen.se
E-post till hela styrelsen      styrelsen @ soderringen.se

Aktivitet – utflykter, museiebesök mm
Arrangerar museibesök, utflykter, bowling, tipspromenad vid valborgsfirandet m m.
Kontaktperson: Anders Wahlund 070 540 70 27, anders @ soderringen.se