STYRELSEN

Ordförande:
Kjerstin Lindström
Svetsarvägen 3
176 73 Järfälla
08 583 561 66, 070 344 84 34
kjerstin @ soderringen.se

Vice ordf:
Hans Andersson
Karlbergsvägen 53
113 35 Stockholm
070 528 69 22
hans @ soderringen.se

Sekreterare:
Sigrid Svedmyr
Föreningsvägen 17
174 46 Sundbyberg
070 734 80 02
sigrid @ soderringen.se

Kassör:
Göran Werner
Spettvägen 8
175 43 Järfälla
08 580 331 24, 070 584 19 74
goran @ soderringen.se

Ledamot, Webb-redaktör:
Lars-Åke Callander
RamsdalsvÄgen 12
136 68 Vendelsö
070 567 70 32
larsake @ soderringen.se

Ledamot:
Elisabett Michanek
Långbrodalsvägen 137C
125 57 Älvsjö
073 635 77 88
elisabett.michanek @ gmail.com

E-post till hela styrelsen      styrelsen @ soderringen.se

DANS o MUSIK    Boka dansuppvisningar
Peter Krywult, Flygarvägen 71, 175 63 Järfälla, 08 36 67 95, 070 710 59 55
dom @ soderringen.se

DANSKURSER 
Kontakta någon i kurskommittén om du vill gå kurs
kurs @ soderringen.se
Håkan Nyström, Gustavsbergsvägen 15, 136 67  Vendelsö, 08 777 29 51
Hans Andersson, Karlbergsvägen 53, 113 35 Stockholm, 070 528 69 22
Ulla Forsell, Sörgårdsgränd 20, 135 54 Tyresö, 073 627 10 90

LEKLEDNINGAR – gör alla glada både jul och midsommar.
Om din organisation eller förening planerar för lekar kring julgranen eller midsommarstången, kan vi i Söderringen hjälpa till med professionella musikanter och lekledare.
Om du behöver hjälp med någon lekledning, kontakta:
Elisabett Michanek 073 635 77 88  
lek @ soderringen.se

FÖRENINGSADRESS
Föreningen Söderringen
c/o Sigrid Svedmyr, Föreningsvägen 17, 174 46 Sundbyberg
foreningen @ soderringen.se