STYRELSEN

Ordförande:
Kjerstin Lindström
Svetsarvägen 3
176 73 Järfälla
08 583 561 66, 070 344 84 34
kjerstin @ soderringen.se

Vice ordf:
Hans Andersson
Karlbergsvägen 53
113 35 Stockholm
070 528 69 22
hans @ soderringen.se

Sekreterare:
Lena Olsén
Segeltorpsvägen 26B
125 53 Älvsjö
079 068 89 32
lenaolsen @ soderringen.se

Kassör:
Göran Werner
Spettvägen 8
175 43 Järfälla
070 584 19 74
goran @ soderringen.se

Ledamot, Webb-redaktör:
Lars-Åke Callander
RamsdalsvÄgen 12
136 68 Vendelsö
070 567 70 32
larsake @ soderringen.se

Ledamot:
Elisabett Michanek
Långbrodalsvägen 137C
125 57 Älvsjö
073 635 77 88
elisabett @ soderringen.se

E-post till hela styrelsen      styrelsen @ soderringen.se

DANS o MUSIK    Boka dansuppvisningar
Peter Krywult, Flygarvägen 71, 175 63 Järfälla, 08 36 67 95, 070 710 59 55
dom @ soderringen.se

DANSKURSER 
Kontakta någon i dans- och musikkommittén om du vill gå kurs
kurs @ soderringen.se
Hans Andersson, Karlbergsvägen 53, 113 35 Stockholm, 070 528 69 22

LEKLEDNINGAR – gör alla glada både jul och midsommar.
Om din organisation eller förening planerar för lekar kring julgranen eller midsommarstången, kan vi i Söderringen hjälpa till med professionella musikanter och lekledare.
Om du behöver hjälp med någon lekledning, kontakta:
Elisabett Michanek 073 635 77 88  
lek @ soderringen.se

FÖRENINGSADRESS
Föreningen Söderringen
c/o Lena Olsén, Segeltorpsvägen 26B , 125 53 Älvsjö
foreningen @ soderringen.se