Ingen danskurs tills vidare!

Danskursen är uppskjuten tills vidare!
Med tanke på smittspridningsläget har vi beslutat
att inte bjuda in till någon kurs.

Motion i takt och ton!

Alltid levande musik på Söderringens danskurs!

Janne & Ragge
Uffe

Peter
Hasse