Föreningen Söderringen är en ideell förening som bildades redan 1944 och vi har idag ca 90 medlemmar.

Föreningen är ansluten till Svenska Folkdansringen.

Många medlemmar aktiverar sig i aktivitets-, rese, dräkt o slöjd-, redaktion o PR-, dans o musik-, lek- eller samkväms-kommittén.

Som synes är vi en aktiv förening med stor bredd men vi ägnar oss förstås mest åt att dansa folkdans. Det gör vi vanligen på onsdagar i Hägerstensåsens Medborgarhus, men några gånger varje år anordnar vi helgkurser då vi tränar
t. ex. polskor, uppställningsdanser, bugg m. Vi tränar oss också i att leda dans,
så att flera i föreningen kan fungera som dansledare och kurslärare.

Även en aktiv förening måste ständigt vitaliseras för att leva vidare. Ett bra sätt är att hålla kurser för nybörjare. Varje termin har vi därför kurs i gammaldans och ibland även i polskor och folkdans. De är mycket uppskattade och både medlemmar och kursdeltagare har roligt samtidigt som vi sprider danskultur. Dessutom får vi möjlighet att rekrytera nya medlemmar till föreningen. Vill du anmäla dig? Klicka här.

Ingen dans utan musik, sägs det. Vi föredrar levande musik och tack vare kurser och en aktiv musikgrupp har vi nu flera duktiga spelmän i föreningen.

Alla medlemmar kan naturligtvis inte vara med på alla föreningens aktiviteter men tack vare vår föreningstidning SNYT (7 nr per år) är det ändå lätt att hänga med och veta vad som är på gång.

Vill du veta mer om oss och vår verksamhet eller rentav komma ner och dansa någon onsdag så är du naturligtvis välkommen. Kontakta Eva-Britt Wernborn så får du veta mer.