Resekommittén

Page 15 Aktivitet Page 13 Styrelsen

Kommittén består av tre personer och har hand om all korrespondens och kontakter med resebyråer, guider, organisationskommittéer, gästande danslag m fl, det vill säga alla personer som kan vara aktuella i samband med resor till utlandet och besök hos oss.


De ansvarar för att all information vidarebefordras till  medlemmarna muntligt och skriftligt via personliga meddelanden och SNYT (vår medlemstidning) inför olika resor och besök inom föreningen.


Du kan skriva till resekommittén via e-post:

rese @ soderringen.se.


Kontaktperson:
Kjerstin Lindström
08-583 561 66 h
08-629 63 47 a

E-post: kjerstin @ soderringen.se


Havleik på Färöarna 2008


Välkommen Mer om oss Vad vi erbjuder Kontakt Våra kommittéer Kalender Några danslänkar Bas, fiol & drag Bildarkiv SNYT Medlemsinfo